Bezpieczeństwo logowania do systemu bankowości elektronicznej

Uwaga
Dla zachowania bezpieczeństwa i wygody korzystania z usługi Internet Banking należy stosować następujące zasady:

  • logować się wyłącznie na stronie https://online.bsilow.pl/
  • nie udostępniać hasła dostępu ani listy haseł jednorazowych osobom trzecim,
  • korzystać tylko z jednego okna przeglądarki,
  • nie zezwalać przeglądarce internetowej na zapisywanie haseł i nazw użytkownika w formularzach,
  • nie korzystać z klawiszy nawigacyjnych przeglądarki taki, jak: Wstecz, Dalej, Odśwież, Zatrzymaj,
  • wobec konieczności oddalenia się od komputera lub kończąc pracę należy bezwzględnie wylogować się z systemu,
  • w przypadku zerwania połączenia (np. z winy operatora telekomunikacyjnego), należy ponownie się zalogować i sprawdzić czy wszystkie dokonane operacje zostały zapamiętane przez system,
  • nie przechowywać identyfikatora, hasła dostępu oraz listy haseł jednorazowych w tym samym miejscu,
  • dokładnie wprowadzać dane do przelewów w celu uniknięcia pomyłki przy ich realizacji,
  • pozostawiać środki pieniężne na rachunku zezwalające na terminową realizację operacji wprowadzonych jako oczekujące.
W przypadku zagubienia bądź kradzieży listy haseł jednorazowych należy niezwłocznie ją zamknąć, korzystając z polecenia znajdującego się przy aktywnej liście. W celu wygenerowania nowej listy klient powinien dokonać jej zamówienia, a następnie odebrać i aktywować w siedzibie Banku.

Gwarancje

 

bfg logo

Usługi zagraniczne

przekazy