Stosowanie zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Zarząd Banku Spółdzielczego w Iłowie informuje, że stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przyjęte uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego nr 218/2014 z dn. 22 lipca 2014 roku (Dz. Viz. KNF poz. 17)". Informacje na ten temat znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.

Gwarancje

 

bfg logo

IPS-SGB

sgb ips modul

USŁUGI ZAGRANICZNE

przekazy