Usługi zagraniczne

western lo

Bank Spółdzielczy w Iłowie oferuje swoim Klientom możliwość łatwego, szybkiego i bezpiecznego dokonywania krajowych i międzynarodowych przekazów pieniężnych WESTERN UNION. Pieniądze można otrzymać dosłownie w kilkanaście minut po ich wysłaniu. Western Union stosuje zaawansowaną technologię elektroniczną, która umożliwia natychmiastowe wypłacenie pieniędzy w ponad 190 państwach.

 

Przekazy Western Union to:
• błyskawiczna forma przekazania środków pieniężnych
• dostępność dzięki szeroko rozbudowanej sieci agencji Western Union na całym świecie
• prosty sposób realizacji przekazu
• możliwość nadania i odebrania przekazu bez wypełniania formularzy
• bezpieczeństwo przekazywanych środków

 

WYSYŁANIE PIENIĘDZY
Aby wysłać pieniądze wystarczy zgłosić się do centrali Banku oraz wpłacić kwotę przekazu i uiścić odpowiednią opłatę. Wymagane dane dla przekazu to:
- Kwota przekazu,
- Imię i Nazwisko Adresata,
- Imię i Nazwisko Nadawcy,
- Kraj przeznaczenia.

 

Po otrzymaniu Numeru Kontrolnego Transmisji (MTCN) od operatora - Nadawca sam powiadamia Adresata, np. telefonicznie o dokonaniu przekazu. Pieniądze będą dostępne w dowolnej agencji Western Union w ciągu kilku minut od momentu nadania przekazu.

 

OTRZYMYWANIE PIENIĘDZY
Po otrzymaniu powiadomienia od Nadawcy przekazu o dokonaniu przekazu w sieci Western Union należy zgłosić się do Centrali Banku lub do jakiejkolwiek innej agencji Western Union, podać ustnie wymagane informacje oraz przedłożyć dowód tożsamości.

 

Należy podać następujące dane:
- 10 cyfrowy numer MTCN (obowiązkowo)
- Imię i nazwisko Adresata
- Imię i nazwisko Nadawcy
- Spodziewana kwota przekazu
- Miejsce nadania przekazu

 

 


polecenie wyplaty

 

Przekaz w obrocie zagranicznym polega na wykonaniu zleceń płatniczych w walutach wymienialnych oraz w złotych polskich na rzecz i zlecenie klientów indywidualnych i instytucjonalnych posiadających rachunki w Naszym banku.

 

Rodzaje przekazów:

  • wysyłane na rzecz beneficjentów krajowych i zagraniczych na zlecenie Klientów Banku (polecenie wypłaty za granicę)
  • otrzymane na rzecz polskich beneficjentów z banków krajowych i zagranicznych (polecenie wypłaty z zagranicy)

 

Przelewy z zagranicy - co należy podać:

- Bank korespondent: SGB BANK SA

- kod SWIFT (BIC): GBWCPLPP,

- IBAN PL XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX (numer konta poprzedzony literami PL, razem 28 znaków)

- dokładny adres Klienta.

 

 

Gwarancje

 

bfg logo

IPS-SGB

sgb ips modul

USŁUGI ZAGRANICZNE

przekazy