Historia Banku Spółdzielczego w Iłowie

 

 

logo ilow

 

 

Historia Banku Spółdzielczego w Iłowie sięga 1927 roku, kiedy powstała spółdzielnia oszczędnościowo-pożyczkową. Do zadań spółdzielni należało gromadzenie oszczędności miejscowej ludności oraz udzielanie pożyczek.Spółdzielnia przetrwała trudne okresy wojen i okupacji, ograniczając lub nawet zawieszając swoja działalność. Po II wojnie światowej reaktywowała swoją działalność, a od roku 1950 przyjmowała kolejno nazwy: Gminnej Kasy Spółdzielczej, Kasy Spółdzielczej, Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowej, by od roku 1973 przyjąć nazwę Bank Spółdzielczy, pod którą funkcjonuje samodzielnie do dzisiaj.

 

Po wejściu w życie ustawy z 24 czerwca 1994 roku o restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ oraz utworzeniu banków regionalnych, bank w Iłowie przystąpił do tworzenia, a następnie zrzeszył się w Mazowieckim Banku Regionalnym S.A. w Warszawie.We wrześniu 2011 roku Bank Spółdzielczy w Iłowie podpisał umowę zrzeszeniową i przystąpił do zrzeszenia Spółdzielcza Grupa Bankowa.

 

Bank Spółdzielczy w Iłowie od początku swojego istnienia jest bardzo blisko związany z lokalną społecznością. Jego atutem jest dobra znajomość środowiska lokalnego, tj. rolników i przedsiębiorców działających na terenie gminy oraz wszystkich jej mieszkańców. Bank traktuje klientów w sposób przyjazny i zindywidualizowany, dostosowując swoją ofertę do zmieniających się potrzeb społeczności lokalnej, dbając jednocześnie o zapewnienie wiarygodności finansowej banku. Zapisane to jest w misji banku, którą jest zapewnienie członkom i klientom z terenu działania banku dostępu do oferowanych usług bankowych w sposób efektywniejszy niż czynią to konkurencyjne banki spółdzielcze.

 

Bank Spółdzielczy w Iłowie świadczy usługi poprzez jednostkę macierzystą w Iłowie oraz dwie placówki: oddział w Brzozowie, działający od czerwca 2001 roku i punkt kasowy w Czerwińsku n. Wisłą, działający od lutego 2001 roku. Pierwsze dwie placówki funkcjonują na terenie gminy Iłów, która należy do powiatu sochaczewskiego w woj. mazowieckim. Jest to gmina o wysokim stopniu zorganizowania produkcji rolniczej z rozwiniętą turystyką i terenami rekreacyjnymi oraz przyjaznym dla środowiska przemysłem przetwórczym. Natomiast Czerwińsk leży nad Wisła w powiecie płońskim.

 

 

Gwarancje

 

bfg logo

IPS-SGB

sgb ips modul

USŁUGI ZAGRANICZNE

przekazy