Władze banku

 

Zarząd – skład osobowy:

 

  1. Piechucka Agnieszka – Prezes Zarządu
  2. Rutkowska Anna – Wiceprezes Zarządu
  3. Lewandowska Grażyna – Członek Zarządu

 

Rada Nadzorcza – skład osobowy:

 

  1. Piecka Jan – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Zarzyńska Krystyna– Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  3. Modrzejewski Waldemar – Sekretarz Rady Nadzorczej
  4. Ambroziak Karol – Członek Rady Nadzorczej
  5. Smagała Józef – Członek Rady Nadzorczej

 

Gwarancje

 

bfg logo

IPS-SGB

sgb ips modul

USŁUGI ZAGRANICZNE

przekazy