Outsorcing

Zarząd Banku Spółdzielczego w Iłowie niniejszym zawiadamia, że zgodnie z art. 111b Ustawy Prawo bankowe, przedsiębiorstwem świadczącym usługi na podstawie umowy o powierzenie wykonywania czynności, które uzyskują dostęp do informacji chronionych tajemnica bankową jest :

Zakład Usług Informatycznych Novum Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, ul. Spokojna 9A, 18-400 Łomża, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000080302, REGON 450008792, NIP 7180026819

Gwarancje

 

bfg logo

IPS-SGB

sgb ips modul

USŁUGI ZAGRANICZNE

przekazy