Reklamacje

Zasady składania reklamacji, skarg i wniosków.pdf

 

Formularz reklamacji klienci indywidualni.pdf

 

Formularz reklamacji klienci indywidualni - karty.pdf

 

Formularz reklamacji klienci instytucjonalni.pdf

 

Formularz reklamacji klienci instytucjonalni - karty.pdf

 

Bank Spółdzielczy w Iłowie w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż  podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami jest Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, https://rf.gov.pl/

 

Bank Spółdzielczy w Iłowie w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż  podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00 – 030 Warszawa, http://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/

 

Gwarancje

 

bfg logo

IPS-SGB

sgb ips modul

USŁUGI ZAGRANICZNE

przekazy