Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego jest umieszczone na tablicy ogłoszeń w Banku Spółdzielczym w Iłowie i jest dostępne dla klientów w godzinach pracy Banku.

 

Gwarancje

 

bfg logo

IPS-SGB

sgb ips modul

USŁUGI ZAGRANICZNE

przekazy