Aplikacja mobilna Nasz Bank umożliwia obsługę rachunków bankowych Klienta, użytkownika serwisu bankowości elektronicznej, za pośrednictwem urządzeń mobilnych typu smartfon, tablet. Pozwala na kontrolę swoich finansów w dowolnym miejscu i czasie, niezbędny jest pakiet danych internetowych ponieważ Aplikacja łączy się z odpowiednim serwerem przez Internet.

Aplikacja mobilna umożliwia:

  • przeglądanie informacji o zgromadzonych środkach finansowych na swoich rachunkach
  • dostęp do historii operacji
  • prezentowanie informacji o stanie konta oraz ostatniej operacji bez konieczności logowania się do Aplikacji (domyślnie opcja wyłączona, dostępna w Ustawieniach)
  • wykonanie przelewów zwykłych, zdefiniowanych, podatkowych, płatności podzielonych (Split Payment)
  • wykonywanie przelewów QR
  • zatwierdzanie operacji bankowych autoryzacją mobilną – zastąpienie papierowych list haseł, haseł SMS
  • wyszukanie oddziałów i bankomatów, wykonanie połączenia telefonicznego do banku

Uruchomienie aplikacji Nasz Bank

1. Aplikację Nasz Bank należy pobrać ze sklepu Google Play (Android) lub App Store (dla iOS wyszukaj "BS Iłów Nasz Bank" lub kliknij w bezpośredni link apps.apple.com/pl/app/id1532413600).

2. Instalujemy aplikację na urządzeniu (smartfon, tablet).

3. Aktywacji aplikacji można dokonać na dwa sposoby: 

     1) przy użyciu komputera:

- na stronie Internet Bankingu w zakładce Ustawienia -> Kanały dostępu i urządzenia wybieramy opcję Dodaj urządzenie, i postępujemy zgodnie z komunikatami wyświetlonymi przez system:

- podajemy nazwę urządzenia np. telefon, tablet

- wpisujemy swój kod uwierzytelnienia i kod otrzymany z SMS, otrzymujemy kod QR

- na telefonie lub tablecie na którym została zainstalowana aplikacja otwieramy aplikacje Nasz Bank i postępujemy zgodnie z wyświetlonymi komunikatami: podajemy swój identyfikator bankowości internetowej, definiujemy nazwę użytkownika aplikacji np. Imię, skanujemy QR kod wyświetlony w bankowości internetowej

- ustalamy e-PIN do Aplikacji – długość kodu e-PIN powinna mieścić się między 5 a 20 znakami, zatwierdzamy kod e-PIN i potwierdzamy kod e-PIN .

- po poprawnym zapisaniu danych pojawi się komunikat „Proces aktywacji zakończył się pomyślnie”.

- można zacząć korzystać z aplikacji Nasz Bank.

 

    2) bezpośrednio na telefonie:

-  potwierdź swoje oświadczenie i wybierz opcję AKTYWUJ NA TELEFONIE

- z dostępnej listy wybierz swój bank lub wpisz w polu szukaj

- wpisz identyfikator bankowości internetowej i hasło i kliknij ZALOGUJ

- dodaj urządzenie mobilne: wpisz nazwę urządzenia, zaakceptuj regulamin, kliknij DALEJ  

- zautoryzuj dodanie urządzenia mobilnego i ZATWIERDŹ

- zdefiniuj nazwę użytkownika aplikacji i kliknij DALEJ

- ustal i potwierdź kod e-PIN do aplikacji

- proces aktywacji zakończył się pomyślnie → możesz korzystać z Aplikacji mobilnej Nasz Bank

 

Szczegółowa instrukcja znajduje się poniżej:

  Aplikacja mobilna Nasz Bank (Android) - przewodnik użytkownika.pdf

   Aplikacja mobilna Nasz Bank (iOS dla iPhone) - przewodnik użytkownika.pdf

 

   Polityka prywatności.pdf

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Spółdzielczej Grupy Bankowej lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!