Zarząd Banku Spółdzielczego w Iłowie niniejszym zawiadamia, że zgodnie z art. 111b Ustawy Prawo bankowe, przedsiębiorstwem świadczącym usługi na podstawie umowy o powierzenie wykonywania czynności, które uzyskują dostęp do informacji chronionych tajemnica bankową jest :

Zakład Usług Informatycznych Novum Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, ul. Spokojna 9A, 18-400 Łomża, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000080302, REGON 450008792, NIP 7180026819

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Spółdzielczej Grupy Bankowej lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!